katalog | košík (0 ks za 0 Kč) | kontakty | naše služby | odkazy | obchodní podmínky

Antikvariát Praha Karlín - mytologie

zvolte stránku: - 1 - 2


Příbytek pokory aneb Nový synaxář kyjevský sepsaný hříšným Simeonem mnichem svatého kláštera Pečerského

Příbytek pokory aneb Nový synaxář kyjevský sepsaný hříšným Simeonem mnichem svatého kláštera Pečerského

Valerij Ševčuk
Příbytek pokory aneb Nový synaxář kyjevský sepsaný hříšným Simeonem mnichem svatého kláštera Pečerského Autor Nového synaxáře kyjevského se inspiroval tzv. Kyjevskopečerským paterikem, sborníkem legend o životě svatých otců Kyjevského kláštera 13. století a na jeho základě vytvořil své vlastní vyprávění o slavných mniších tohoto příbytku pokory. Dvanáct kapitol tohoto románového apokryfu líčí dvanáct životních osudů známých postav starobylého Kyjevského kláštera. Nejde o historicky věrohodný popis středověkého klášterního života, i když vnější i vnitřní psychologická pravděpodobnost je tu do jisté míry zachována. Každý příběh je podobenstvím, v němž se prolínají fantastické motivy s obrazy reálného života. Vyšehrad, 1985, vázaná s přebalem, pěkný stav.


70 Kč

Mythologie Řeků a Římanů

Mythologie Řeků a Římanů

Loe Fr. Saska, Fr. Groh
Nakladatelství I. L. Kober, 1949, Praha, původní brož, 264 str., obsahuje četná vyobrazení v textu, výborný stav. Mytologie.


150 Kč

Sluneční vůz

Sluneční vůz

Na motivy z Ovidia

vypráví Jan Pilař, il. Josef Liesler
Melantrich, Praha, 1947, poloplátěná vazba, ilustrace Josef Liesler, pěkný stav. Ovidius.


80 Kč

Starověké báje a pověsti

Starověké báje a pověsti

Rudolf Mertlík
Svoboda, Praha, 1972, celoplátěná vazba s přebalem, 509 stran, na ořízce a ve spodní části desek rezavé skvrnky, přebal viz foto.

zboží je zadáno

O lásce Vísy a Rámína

O lásce Vísy a Rámína

Fachruddín Gurgání
Milostný epos, připomínající tristanovskou legendu, zpracoval podle starší předlohy perský básník Gurgání. Ztvárňuje osudovou neodvratnost lásky, čirou radost, nekonečné hoře a rozpor lásky a povinnosti mezi Vísou a Ramínem,bratrem jejího královského manžela Móbada. Kniha zařazená do základního fondu světové literatury, pořádaného organizací UNESCO. Odeon, Praha, 1979, celoplátěná vazba s přebalem, 313 stran, výborný stav.


100 Kč

Řekové - Mýty a fakta

Řekové - Mýty a fakta

Hazel Mary Martell
Anagram, 2000, laminovaná vazba, nová.


50 Kč

Germanische und keltische Mythologie

Germanische und keltische Mythologie


Herder Lexikon, 1993, brožovaná, německý jazyk, pěkný stav.


60 Kč

Patrik, syn Irska - Životopisný román o irském patronovi (Irsko)

Patrik, syn Irska - Životopisný román o irském patronovi (Irsko)

Stephen R. Lawhead
BB Art, 2004, Praha, vázaná s přebalem, 439 str., pěkný stav. Román Patrik, syn Irska líčí pohnuté životní osudy legendární osobnosti irských dějin, irského patrona svatého Patrika. Patrik, původním Succat, se narodil v rodině velšských šlechticů; v mládí byl unesen irskými nájezdníky a prodán do otroctví. Lawhead, s mistrovstvím sobě vlastním, dotváří ve své knize obraz jeho života v období, pro které dodnes chybí historické prameny, až po jeho útěk z otroctví a službu jakožto římského vojáka. Líčí, jak se stal druidem a získal jméno patrik, znamenající v kelštině šlechtic. Sledování Patrikova dobrodružného života zavede čtenáře do Říma v době poslední fáze jeho impéria, do Británie v začátcích křesťanské éry i do Irska, do jehož osudu Patrik, posléze přesvědčený o zvláštním poslání – obrátit Iry na křesťanskou víru, nakonec rozhodným způsobem zasáhne. Autor udržuje na uzdě fantazii a nepřijímá do své knihy rozsáhlou mytologii, obklopující tuto postavu a přičítající řádu nadpřirozených vlastností a skutků. Tím kbniha získává na přesvědčivosti. Lawhead, jehož dílo se jako celek vyznačuje silným křesťanským zaujetím, rozvíjí v životopisném románu o irském patronovi také zajímavé téma ztráty a znovunalezení víry v Boha, které bylo osou života tohoto světce.


400 Kč

Bylo - nebylo - Legendy, povídky a bajky afrických domorodců (Afrika, mytologie, etnografie)

Bylo - nebylo - Legendy, povídky a bajky afrických domorodců (Afrika, mytologie, etnografie)

Jiří V. Kincl
Kvádr, Praha, 1944, původní nakladatelská brož, místy nerozřezáno, formát 25 x 17 cm, 250 stran, kouzelné příběhy, nádherné ilustrace (ukázky viz další náhledy), výborný stav.


350 Kč

Velká kniha bohů a bájných hrdinů

Velká kniha bohů a bájných hrdinů

Ervín Hrych
Regia, Praha, 2000, laminovaná vazba, 663 stran, obsáhlý svazek, jako nová.


350 Kč

Nejkrásnější české pověsti

Nejkrásnější české pověsti

Břetislav Nikl
XYZ, 2008, brožovaná, 454 stran, nová, nečtená. Výběr nejzajímavějších českých lidových pověstí z různých koutů naší vlasti, které se po generace tradovaly, než byly zapsány. Najdete mezi nimi nejen příběhy z Prahy a Čech, ale i z Moravy a Slezska. Seznámíte se nejen s místy dávných dějů, ale také si připomenete významné historické události, které podstatným způsobem ovlivnily život v Čechách i na Moravě. Vzhledem k velkému počtu existujících pověstí, kterých je na stovky a tisíce, nebyl výběr jednoduchý.


290 Kč

Moravskoslezské pověsti

Moravskoslezské pověsti

Adolf Wenig
Levné knihy, 2000, Praha, brožovaná, 214 str., pěkný stav. Adolf Wenig, autor dětské literatury a operních libret, byl také plodným sběratelem pověstí. Další jeho sbírka pověstí, kterou vydává nakladatelství Omega, je zaměřená na moravskoslezský region. Čtenář se dozví o historii kraje a místních jmen a také o nadpřirozených bytostech, které se zde podle pověstí vyskytují.


90 Kč

Hrdinové - Úcta k hrdinům a hrdinství v dějinách

Hrdinové - Úcta k hrdinům a hrdinství v dějinách

Thomas Carlyle
Symposion, 1925, Praha, pěkná dobová polokožená vazba, 251 str., pěkný stav. Obsah: Hrdina jako božstvo - Odin, pohanství a skandinavské báje; Hrdina jako prorok - Mohamed: Islam; Hrdina jako básník - Dante, Shakespeare; Hrdina knězem - Luther, reformace - Knox, puritánství; Hrdina spisovatelem - Johnson - Rousseau - Burns; Hrdina králem - Cromwell - Napoleon - Moderní revolucionářství přeložil Albert Vyskočil.


350 Kč

Poetika mýtu

Poetika mýtu

Jeleazar Moisejevič Meletinskij
Odeon, Praha, 1989, celoplátěná vazba s přebalem, přeba má na přední straně skvrnu (stav viz foto), na několika prvních stranách podtrženo tužkou, jinak je knižné blok v pěkném stavu.


400 Kč

Ossianův návrat - Keltské mýty a báje

Ossianův návrat - Keltské mýty a báje

Vladimír Hulpach, il. Miloslav Troup
Albatros, Praha, 1985, celoplátěná vazba s přebalem, dobrý stav.


100 Kč

Perské mýty (Persie)

Perské mýty (Persie)

Vesta Sarkhosh Curtisová
NLN, Praha, 1998, brožovaná, menší formát, kniha je jako nová.


70 Kč

Po stopách latinskoamerických legend (Mayové, Inkové)

Po stopách latinskoamerických legend (Mayové, Inkové)

Vladimir Vesenskij
Lidové nakladatelství, Praha, 1986, brožovaná, pěkný stav. Předpokládalo se, že Mayové nepochovávali své velmože a panovníky v pyramidách, dokud nebyly objeveny hroby v pyramidě v Palenque. Jak a proč napadlo panovníka nebo velekněze postavit hrobku a zřídit do ní tajný vchod? Byl-li to obvyklý mayský zvyk, proč se potom v desítkách prozkoumaných pyramid taková pohřebiště nenašla? (Po stopách latinsko - amerických legend, latinskoamerické legendy, latinsko - americké legendy).

zboží je zadáno

Rok - tradice a svátky (mytologie, etnografie)

Rok - tradice a svátky (mytologie, etnografie)

Nigel Pennick
Dita, Praha, 1994, vázaná s přebalem, velmi pěkný stav. Kniha Rok tradice a svátky sleduje jednotlivé dny a měsíce a všímá si také vzniku jejich názvů. Připomíná egyptskou, řeckou, římskou, keltskou a germánskou mytologii. Vyvrací názor, že naši předkové byli pověrčiví pošetilci, a naopak dokládá jejich neobyčejný smysl a vnímavost pro přírodu, měnící se podle ročních dob, které my již postrádáme.


80 Kč

Staročeská Alexandreida

Staročeská Alexandreida

Václav Vážný
ELK, Praha, 1949, poloplátěná vazba, pěkný stav. Staročeská Alexandreida je veršovaný epos pocházející pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století. Hlavní postavou je Alexandr Makedonský. Makedonského krále Alexandra Velikého pokládájí dějepisci vedle Hannibala, Caesara a Napoleona za největší dějinný zjev. Narodil se roku 356 př. n. l. a po smrti svého otce Filipa II. Makedonského nastoupil v roce 323 na trůn. Téhož roku podnikl válečnou výpravu proti Persii. Ovládl rozsáhlá území v Egyptě, Asii, Evropě i Africe. Posedla jej vidina světovlády, ale v Babylóně propadl orgiím, malárie ho srazila na smrtelné lože a dne 11. června r. 323 př. n. l. náhle zemřel. Dějinný hrdina nabýval odstupem času legendárních příkras, zejména v Orientě a ve středověku. Ve středověku tak vznikl bezpočet alexandrovských básní. Opíraly se o historický základ daný Curtiem Rufem, ale i o fantastické prvky, které do alexandrovské historie vnesl ve 2. století po Kristu neznámý řecký skladatel, t. ř. Pseudokallisthenes. Ze Slovanů nejhodnotnější a nejstarobylejší Alexandreidu máme my Češi, z konce 13. století. Každá země a každý národ se slovesně dotkl velkého makedonského krále a vybral si z nepřehledné nastřádané látky o něm to, co vyhovovalo jeho povaze. Králova antická podoba nabyla při tom i mnoho křesťansko-rytířských rysů a odstínů. Z řeckého pohana stával se tu poznenáhla symbolický hrdina křižáckých zápasů se Saracény a s pohany, rytíř v dobovém pojetí a zabarvení, bojovník za křesťanský ideál na této zemi. Nebylo lákavější básnické látky nad tuto.


100 Kč

Když hvězdy byly ještě bohy - Slunce, Měsíc a hvězdy ve světle archeologie, umění a kultu

Když hvězdy byly ještě bohy - Slunce, Měsíc a hvězdy ve světle archeologie, umění a kultu

Rudolf Drössler
Panorama, Praha, 1980, celoplátěná vazba s přebalem, obsahuje obrazové přílohy, přebal nese známky užití (stav viz foto), jinak kniha v pěkném stavu. Ve své knize provází německý autor čtenáře mytologií starověké Metopotámie, Egypta, Řecka, Říma, Ameriky a Oceánie se smyslem pro zvláštní poezii těchto mýtů, bájí, pohádek i s přísným zaujetím pro vědu a pravdu.


80 Kč

Nad propastmi lásky a zrady (antická mytologie s humorem)

Nad propastmi lásky a zrady (antická mytologie s humorem)

Miroslav Stoniš
En Face, Moravská Ostrava, 2015, vázaná, antika, mytologie, pěkný stav. Autor nabízí čtenářům svůj románový triptych Nad propastmi lásky a zrady, v němž mnohdy s posměchem, ale někdy i s pochopením, strhává ctnostný šat z historických osobností. z období antiky . Čtivost, akce, ironie a humor – to jsou nejpodstatnější atributy této knihy.


80 Kč

Xibalba

Xibalba

Zdeněk Kučera Holub
Zoner Press, Brno, 2009, vázaná, velmi pěkný stav. Výpravný román z prostředí Střední Ameriky začíná v čase mýtů, zhruba 2000 let př. n. l. Tehdy se lovec Hadí tvář vydává zachránit svůj kmen... O více jak tisíc let později, v době starověkých mořeplavců, zavítá ke břehům Yucatánu loď fénického krále Chíráma z Tyru a jeho přítele Šalamouna. Kapitán Sanni s posádkou překonal neznámý oceán, aby splnil důležité poslání... Kniha s titulem Xibalba, což znamená Říše smrti, se neodehrává ve smyšleném světě, ale je postavená na skutečných mýtech z prostředí Střední Ameriky (konkrétně na mayském eposu Popul Vuh a na starých pověstech indiánů). Určitě každému něco říkají slova jako: mayská kultura, krvavé obřady (vyjímání srdce z živého člověka), šamani a tajemní duchové, protože tato slova se v příběhu vyskytují ve všech pádech. Vlastně bych spíše měla použít výraz "v příbězích", jelikož Xibalba není kniha o jednom samotném příběhu, ale skládá se ze tří částí. Každá část děje se odehrává v jiné době a všechny osudy se společně propojí v přítomnosti, což je velmi efektní, zajímavé a hlavně povedené.


100 Kč

Legenda o svaté Kateřině

Legenda o svaté Kateřině

Kamil Bednář
Lidová demokracie, Praha, 1958, celoplátěná vazba, ukázka viz další náhled, pěkný stav. Staročeská legenda ze třetí čtvrtiny 14. století vychází z křesťanského kultu svaté Kateřiny a vypráví o jejím životě a umučení. Staročeský text přebásnil, margináliemi doplnil Kamil Bednář. Zdařilé ilustrace Miloslav Troup.


120 Kč

Toulky světem bájí aneb S rozhlasem po stezkách mytologie

Toulky světem bájí aneb S rozhlasem po stezkách mytologie

Josef Cincibus, Jiří Hromádko
Radioservis, Praha, 2009, vázaná s přebalem, velmi pěkný stav. Populární rozhlasový cyklus vysílaný v rámci pořadu Periskop je základem rozšířené knižní verze přibližující hrdiny starověkých bájí celého světa. Čtenář získá přístupnou a přehlednou formou informace o mytických příbězích, jež spoluurčovaly vývoj lidské civilizace, počínaje starým Sumerem přes Egypt, Persii, Indii, antické Řecko a Řím až po mýty a báje Keltů, Germánů a Slovanů. Kniha je vybavena ukázkami dobového písma (hieroglyfy, runy apod.) a mnoha ilustracemi.

zboží je zadáno

Mythologie Řekův a Římanův

Mythologie Řekův a Římanův

Saska - Groh
I. L. Kober, b.d., Praha, vázaná, obsahuje 100 obrazů v textu s přílohami, 208 str., pěkný stav.


150 Kč

Příběhy Odysseovy

Příběhy Odysseovy

Rudolf Mertlík, il Zdeněk Sklenář
Albatros, Praha, 1969, celoplátěná vazba, 1. vydání, 213 stran, pěkný stav. Kniha svěžím jazykem převypravuje pro mládež příběhy řeckého mytologického hrdiny, krále na ostrově Ithace, jak je známe z básní připisovaných Homérovi, je rozdělena do dvou dílů, a to Trojská válka a Odysseův návrat. Důkladně popisuje boje o Troju a zapojení bohů v ní.


60 Kč

zvolte stránku: - 1 - 2


WebDesign - Kryštof Doležal | GraphicDesign - Lukáš Peták