katalog | košík (0 ks za 0 Kč) | kontakty | naše služby | odkazy | obchodní podmínky

Antikvariát Praha Karlín - genealogie

zvolte stránku: - 1 - 2


Rodokmen - ročník III. Časopis pro rodopis, znakosloví a ostatní pomocné vědy historické

Rodokmen - ročník III. Časopis pro rodopis, znakosloví a ostatní pomocné vědy historické


Čísla 1 - 4. 1948. Původní sešity, dobře zachováno.


800 Kč

Skandální život anglických královských rodů

Skandální život anglických královských rodů

Nigel Cawthorne
ETC Publishing, Praha, 1997, brožovaná, pěkný stav.


80 Kč

Frederick II. zv. Hašteřivý

Frederick II. zv. Hašteřivý


Stará rytina, Gedruck bei Joh. Feyertag. Rozměr tiskové plochy 17 x 12 cm, ochranná pasparta, celkový rozměr 35 x 27 cm, nepoškozeno.


350 Kč

Albrecht II.

Albrecht II.


Stará rytina kol. r. 1850, rozměr tiskové plochy 18 x 11 cm, ochranná pasparta, celkový rozměr 35x27 cm, nepoškozeno..


350 Kč

Friedrich III.

Friedrich III.


Stará rytina, F. Weiss. A. Bogner, kol. 1850. Rozměr tiskové plochy 17 x 11 cm. Ochranná pasparta, celkový rozměr 35 x 27 cm. Nepoškozeno.


350 Kč

Zrcadlo Čech a Moravy

Zrcadlo Čech a Moravy

Bartoloměj Paprocký
ELK, 1941, Praha, poloplátěná vazba Jindřich Štýrský, 258 str., pěkný stav.


150 Kč

Kulturní poklady v arcibiskupském zámku v Kroměříži

Kulturní poklady v arcibiskupském zámku v Kroměříži

Antonín Breitenbacher
Vydal Al. Báňa ve Vyškově na Moravě roku 1929 jako soukromý tisk u příležitosti druhé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Kroměříži, v počtu 250 číslovaných výtisků. Tento výtisk má číslo 184. Brožovaná, 23 str., pěkný stav.


100 Kč

Bohatýrské zvěsti

Bohatýrské zvěsti

Adolf Wenig
Volvox Globator, Praha, 1998, vázaná s přebalem, velmi pěkný stav. Třiadvacet půvabných legend a pověstí, které zaznamenávají příběhy, vztahující se k jednotlivým českým šlechtickým erbům a jejich původu.


60 Kč

Když se císaři nedaří (Habsburkové)

Když se císaři nedaří (Habsburkové)

aneb O habsburských trampotách trochu nevážně

Blanka Doktorová
Andrej Šťastný, Praha, 2006, laminovaná vazba, 159 stran, jako nová.


80 Kč

Habsburkové bez trůnu

Habsburkové bez trůnu

Jiří Pernes
Iris, Knižní klub, 1995, Praha, vázaná s přebalem, 229 str., pěkný stav. Medailony Habsburků, kteří se vzhledem k rodové hierarchii nestali panovníky, ale přesto určitým způsobem ovlivnili vývoj společnosti a monarchie.


80 Kč

Československý časopis historický č. 4, ročník 1969

Československý časopis historický č. 4, ročník 1969

M. Štěpánek, H. Ludat, O. Urban, T. Pasák
Z obsahu: Strukturální změny středověkého osídlení, Branibor, havolanská dynastie a Přemyslovci, Krize středověku a husitství, Masarykovo pojetí české otázky, Činnost protektorátní reprezentace na podzim roku 1939. Původní brož, 647 stran, pěkný stav.


100 Kč

Lexikon českých panovnických dynastií

Lexikon českých panovnických dynastií

Jaroslav Čechura, Jiří Mikulec, František Stellner
Akropolis, 1996, Praha, vázaná s přebalem, 212 str., velmi pěkný stav. Kniha zahrnuje veškerá česká knížata a krále, jejich manželky a děti v hlavní linii. Za každým heslem se nachází soupis základní literatury, v závěru Lexikonu pak je seznam další doporučené literatury, přehled českých knížat a králů a jmenný rejstřík. Lexikon přináší téměř stovku vyobrazení, vesměs dobových portrétů, využívá však i podobizen ze starých kronik.


250 Kč

Paměti komorníka císaře Františka Josefa I. (Císař Franz Josef I.), filatelie

Paměti komorníka císaře Františka Josefa I. (Císař Franz Josef I.), filatelie

Milan Hodík
Vydavatelství Novinář, 1970, Praha, poloplátěná vazba, 125 str. + obrazová příloha, pěkný stav. Osobní komorník Eugen Ketterl se ve svých vzpomínkách snažil udělat vzorný obraz mocnáře, ale povedl se mu pouze barvotisk.Je to zkrátka obrázek císaře, který komorníkovým přičiněním pečlivě ustrojen zušlechťuje laskavým pohledem obyvatele říše.


80 Kč

Děti a levobočci českých králů

Děti a levobočci českých králů

Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka, Jiří Mikulec
Akropolis, 1995, Praha, vázaná s přebalem, 207 str + množství vyobrazení, velmi pěkný stav.


90 Kč

Historické pověsti lidu českého (heraldika, genealogie)

Historické pověsti lidu českého (heraldika, genealogie)

August Sedláček
Odeon, 1972, Praha, vázaná s přebalem, ten nese mírné známky užití, 345 str., pěkný stav. Kniha představuje výběr z českých pověstí od 11. do 16. století, jak je sepsal August Sedláček. Tento významný český historik, genealog a heraldik je mimo jiné autorem monumentální patnáctidílné monografie "Hrady, zámky a tvrze království Českého", jejíž sepsání mu trvalo dlouhých dvacet let.


80 Kč

Rudolf II. a jeho doba

Rudolf II. a jeho doba

Josef Janáček
Svoboda, Praha, 1987, celoplátěná vazba s přebalem, pěkný stav.


130 Kč

Životy posledních Rožmberků I., II., Rožmberkové (dva svazky)

Životy posledních Rožmberků I., II., Rožmberkové (dva svazky)

Václav Březan
Svoboda, Praha, 1985, celoplátěné vazby s přebaly, první a druhý díl, pěkný stav. Genealogie.


180 Kč

Velká kniha evropských panovníků (genealogie)

Velká kniha evropských panovníků (genealogie)

Ervín Hrych
Regia, 1998, Praha, laminovaná vazba, 696 str., pěkný stav.


150 Kč

Století posledních Přemyslovců (Přemyslovci)

Století posledních Přemyslovců (Přemyslovci)

Český stát a společnost ve 13. století

Josef Žemlička
Panorama, Praha, 1986, celoplátěná vazba s přebalem, výborný stav. Genealogie, český stát a společnost ve 13. století.


130 Kč

Cesta po českých hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co není

Cesta po českých hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co není

Zdeněk Kalista
Odeon, Praha, 1993, vázaná s přebalem, hrady, zámky, jako nová. Kalistova pouť po hradech a zámcích předkládá nejen historické monografie jednotlivých šlechtických sídel, ale zároveň ucelený pokus o historii české šlechty od jejího vydělení se z knížecích družiníků na sklonku 12. století do druhé poloviny 16. století. Autor zároveň autor podniká i výlety do období barokního či do romantismu 19. století.


100 Kč

Zimní král aneb české dobrodružství Fridricha Falckého (Fridrich Falcký)

Zimní král aneb české dobrodružství Fridricha Falckého (Fridrich Falcký)

Jaroslav Čechura
Rybka Publishers, Praha, 2004, vázaná s přebalem, nová. Jaroslav Čechura se v knize věnuje líčení českého dobrodružství falckého kurfiřta Fridricha V. v letech 1619-1620, který vstoupil do dějin jakožto


250 Kč

Čechové, kteří tvořili dějiny světa

Čechové, kteří tvořili dějiny světa

Zdeněk Kalista
Garamond, Praha, 2009, brožovaná, kniha je nová. Kniha medailonů českých osobností z 16. a 17. století, které zasáhli do evropské historie a politiky, např. Vilém z Rožmberka, Vratislav z Pernštejna, Ladislav Velen ze Žerotína, Albrecht z Valdštejna, Karel Ferinand z Valdštejna, Zdeněk Vojtěch kníže z Lobkovic a další.


180 Kč

Tajemství jména Dalimil

Tajemství jména Dalimil

Radko Šťastný
Melantrich, 1991, Praha, vázaná s přebalem, 345 str., pěkný stav. Kniha poutavým způsobem odhaluje v Dalimilovi Petra I. z Rožmberka, šlechtice, mnicha i rytíře, vysokého státního hodnostáře, rovnocenného partnera krále Jana Lucemburského a císaře Karla IV. Z větší části se jedná o odbornou práci genealogickou.


100 Kč

Car Petr I. Veliký (Romanovci)

Car Petr I. Veliký (Romanovci)

Velikáni ruských dějin

P. Čudakov
Nákladem vlastním, Praha, 1940, brožovaná, obálka stav viz foto, vnitřek v pěkném stavu. Kniha popisuje život a dílo ruského cara Petra I a dynastii Romanovců.. Od jeho mládí, vládnutí, reformy i smrt.


300 Kč

Rytíři svatého Jana Jerusalémského u nás (heraldika, genealogie)

Rytíři svatého Jana Jerusalémského u nás (heraldika, genealogie)

František Skřivánek
Klub pro českou heraldiku a genealogii, 1995, Praha, brožovaná, 80 str., velmi pěkný stav. Historická studie o johanitech, rytířském mnišském řádu, jenž působil v Čechách od 12. století.


350 Kč

Nádherná Sidonie - Příběh poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice

Nádherná Sidonie - Příběh poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice

Otto Janka
Elka Press, 1998, Praha, brožovaná, 70 str., velmi pěkný stav. Sidonie Amalie svobodná paní Nádherná z Borutína[p 1] (1. prosince 1885 Vrchotovy Janovice[1] – 30. září 1950 Harefield, Hillingdon, Anglie) byla česká šlechtična z rodu Nádherných z Borutína, mecenáška a organizátorka kulturního života, poslední šlechtická majitelka zámku Vrchotovy Janovice. Měla bohaté kulturní vzdělání a mezi její přátele patřily přední osobnosti tehdejšího kulturního a politického života – architekt Adolf Loos, malíř Max Švabinský, chorvatská hudební skladatelka Dora Pejačević, kníže Max Lobkowicz a mnoho dalších. Jejími nejbližšími dlouholetými přáteli byli básník Rainer Maria Rilke a spisovatel a novinář Karl Kraus, jimž oběma byla múzou. Majetek jí byl nejprve zabrán v roce 1944 německými SS a po únoru 1948 podruhé komunistickým režimem. V roce 1949 ilegálně odešla do exilu v Anglii, kde následujícího roku zemřela. V roce 1999 byly její ostatky převezeny z Anglie na rodinný hřbitov v janovickém zámeckém parku.


150 Kč

zvolte stránku: - 1 - 2


WebDesign - Kryštof Doležal | GraphicDesign - Lukáš Peták