katalog | košík (0 ks za 0 Kč) | kontakty | naše služby | odkazy | obchodní podmínky
Zbraslavská kronika - Chronicon Aulae regiae (středověk)

Zbraslavská kronika - Chronicon Aulae regiae (středověk)


Svoboda, Praha, 1976, celoplátěná vazba s přebalem, 597 stran, pěkný stav. Zbraslavská kronika (latinsky Chronicon Aulae regiae) je latinsky psaná kronika, která vznikala v rozmezí let 1305–39 v cisterciáckém klášteře na Zbraslavi, založeném roku 1292 králem Václavem II. Autory tohoto monumentálního díla jsou dva zbraslavští opaté česko-německého původu: Ota Durynský a Petr Žitavský. Tato kronika patří spolu s Kosmovou Kronikou českou k nejskvělejším příkladům českého středověkého kronikářství a české literatury vůbec. Kromě rozsáhlých prozaických pasáží obsahuje také na 4000 veršů, z velké části leoninských hexametrů, takže vlastně je zároveň i nejrozsáhlejší básnickou skladbou české literatury předhusitského období. 1.–8. kapitola – zprávy o králi Přemyslovi II. 9.–83. kapitola – životopis Václava II. 84.–87. kapitola – vyprávění o vládě Václava III., Rudolfa Habsburského, Jindřicha Korutanského 88.–111. kapitola – vstup Lucemburků na český trůn a počátky vlády Jana Lucemburského 112.–120. kapitola – příběhy císaře Jindřicha VII. 121.–123. kapitola – vyprávění o smrti papeže Klimenta V., zrušení templářů a zázraky po smrti císařovny Markéty 124.–130. kapitola – události let 1314–1316. Kniha druhá Jsou zde sepsány události od roku 1317 téměř až do Karlova návratu do Čech, tedy cca do konce léta 1333. Záznamy jsou provedeny letopiseckým způsobem (obvykle se na jaře zapsaly události roku minulého) a druhá kniha kroniky tedy nemá jednotlivé kapitoly a události jsou za sebou mechanicky seřazeny bez vzájemné souvislosti. Kniha třetí Začíná velmi nadšeným vylíčením návratu mladého prince Karla a končí rokem 1337 sepsaným na jaře 1338. Dál se již Petr Žitavský nedostal.


130 Kč
Web: KD