Beethoven - Concerto No. 1, Sonata No. 22

Popis

Mezhdunarodnaya Kniga, b.d., SSSR, deska i přebal v pěkném stavu.